Volkswagen GTI Forums - My Fast GTi banner

Golf 7 1.4 140PK

239 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  meldg
Beste,

Ik heb een golf 7 1.4 uit 2015. Hier wil ik graag een wat sportiever geluid uit krijgen (heb de middendemper al verwijderd) zelf dacht ik aan een GTI einddemper. Past een 2015 gti einddemper op mijn golf 1.4, hoor graag als iemand hier meer ervaring of tips over heeft !


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top